top of page

Policy och villkor

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. 

 

Vi på stiftelsen Regnbågshjärtan tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter kommer att användas om du lämnar dem till oss. Den här informationen syftar till att förklara hur Regnbågshjärtan hanterar dina personuppgifter. För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser policyn. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Regnbågshjärtan är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Regnbågshjärtan är följande:

C/O Ström
Sickla strand 9
131 34 Nacka

philip@regnbagshjartan.se

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn

 • Emailadress

 • Adress

 • Telefonnummer

 

När behandlar vi dina personuppgifter och hur samlar vi in dem?

Vi samlar in dina personuppgifter i följande fall:

 • När du anmäler dig till vårt elektroniska nyhetsbrev

 • När du tar kontakt med oss, ex. via kontaktformulär eller e-post

 • När du deltar i namninsamlingar

 • När du gör köper något i vår webbshop

 

Vi samlar in personuppgifter exempelvis på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller direkt

 • Uppgifter som registreras vid besök på vår hemsida

 • Uppgifter som du registrerar självmant och uppger frivilligt

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Det måste alltid finnas en rättslig grund för de uppgifter vi behandlar. Regnbågshjärtan använder de uppgifter du lämnar till oss för vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och/eller för att utföra andra åtaganden för dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Här följer en beskrivning av den rättsliga grund vi tillämpar för de vanligast förekommande fallen av personuppgiftsbehandling:

 • Anmälan till vårt nyhetsbrev - vi stödjer oss på berättigat intresse eftersom behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

 • Namninsamlingar - vi inhämtar samtycke

 • Köp i vår webbshop - fullföljande av avtal

 

Lagringstid

Regnbågshjärtan sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. 

 

Hur tackar jag nej till direktmarknadsföring?

Regnbågshjärtan kan använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för direktmarknadsföring är du välkommen att höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter, och dina uppgifter avregistreras från utskickslistan. Observera att även nyhetsbrev räknas till direktmarknadsföring.

 

Tredjepartsmottagare av uppgifter

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter. 

 

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att hålla personuppgifter inom EU/EEA men använder oss i enstaka fall av biträden som lagrar och behandlar personuppgifter i länder utanför Europeiska Unionen. I dess fall säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Där vi använder oss av biträden som tillåter överföring till länder utanför EU/EEA säkerställer vi att de har tillräcklig skyddsnivå och att det sker i enligt de särskilda avtalsklausuler som fastställts i beslut 2010/87/EU.

Om cookies

Laddar Cookiedeklaration...

Köpvillkor

De här köpvillkoren reglerar varor som köps via hemsidan www.regnbågshjärtan.se och som tillhandahålls av Stiftelsen Regnbågshjärtan UB. Genom att använda webbshopen och göra beställningar/köp bekräftar du att du tagit del av de här köpvillkoren samt att du förbinder dig att inte använda shopen för illegala ändamål eller i strid med dessa köpvillkor.

 

Betalning

Du kan betala köp/beställning med kort, swish eller kontoinsättning. Kortköp tillhandahålls via betalningsleverantören Stripe som uppfyller kraven enligt PCI DSS och GDPR. Observera att du måste vara över 18 år för att göra ett köp.

 

När du gjort ditt köp får du en bekräftelse till den e-postadress du registrerat. Denna bekräftelse är ditt kvitto och används vid ev. byten, returer eller reklamationer.

 

Frakt och moms

Vid beställningar tillkommer en fraktkostnad om SEK 15 som läggs på vid utcheckning. Vi levererar bara inom Sverige. Moms är inkluderat i priset. Vi accepterar beställningar på upp till 10 armband/stickers och dessa skickas med standardbrev i vanliga kuvert. För ev. större beställningar kan du kontakta philip@regnbagshjartan.se.

 

Leverans

Allt arbete i Regnbågsblod sker på ideell basis och vi hanterar beställningar så fort vi kan, dock kan vi tyvärr inte garantera någon viss leveranstid.

 

Vi tar inte ansvar för eventuella förseningar som uppstår i postens hantering. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

 

Reklamationer och återköp

Du har full retur-, bytes och ångerrätt inom 14 dagar på alla inköp i vår webshop. Vid retur, kontakta oss inom 14 dagar från det att du tagit emot den beställda varan på philip@regnbagshjartan.se

 

Returnera den oanvända varan till Stiftelsen Regnbågshjärtan, c/o Ström, Sickla strand 9, 131 34, Nacka. Bifoga namn, adress och ordernumret på din beställning. Betalning av returfrakt står beställaren för. Vid reklamation (felaktig leverans, defekt vara etc) står Regnbågshjärtan för fraktkostnad. Återbetalning sker först efter att vi mottagit retur av varan.

 

Vi följer Konsumentverkets rekommendationer http://www.konsumentverket.se/

 

Hantering av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

 

Kontakt

philip@regnbagshjartan.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Personuppgiftspolicy
Köpvillkor
bottom of page