top of page

Stiftelsen Regnbågshjärtan

Stiftelsen

Om Regnbågshjärtan

Regnbågshjärtan föddes ur initiativet Regnbågsblod och är en stiftelse som strävar efter ett Sverige fritt från strukturell särbehandling och all form av ojämlikhet för HBTQ+personer. Vi slår hål på fördomar och stigmatisering med hjälp av kunskap och fakta utifrån en stark övertygelse om alla människors lika värde. Här hittar du några vanliga frågor om oss och vårt arbete.

I stolt samarbete med:

Vad vi gör och verkar för

Den sekund minoritetens röst tystnar står dess fri- och rättigheter på spel

Regnbågshjärtan är en avkastningsstiftelse som bedriver kontinuerlig insamling riktad mot allmänheten, företag samt privata och offentliga fonder, stiftelser och organisationer.

Stiftelsens medel används för att belysa hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett HBTQ+perspektiv med ändamålet att främja forskning, kunskapsspridning och opinionsbildning som bidrar till att skydda och förbättra livsvillkoren för HBTQ+personer. 

 

Verksamheten bedrivs och finansieras utifrån en värdegrund som präglas av alla människors lika värde och får inte främja initiativ eller verksamhet som på något sätt kan anses inskränka mänskliga rättigheter, i synnerhet utifrån ett HBTQ+perspektiv.

Forskningsstöd

Bättre kunskapsunderlag

Både myndigheter och organisationer bekräftar att det råder kunskapsbrist kring hälso- och sjukvårdsfrågor gällande HBTQ+personer. Allt för lite resurser riktas till arbetet för att öka kunskaperna inom detta område och på så sätt förbättra HBTQ-personers situation i samhället. Vårt främsta ändamål är att ändra på detta genom att dela ut stöd och bidrag till forskningsprojekt med ett HBTQ-perspektiv. På så sätt bidrar vi till att förbättra hälsa och livsvillkor för HBTQ+personer.

Kunskapsspridning

Okunskap besegras med kunskap

Bakom fördomar och särbehandling döljer sig alltför ofta okunskap. Vi stödjer därför organisationer och verksamheter som syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring HBTQ+personer, vår historia och vår, oftast mycket utsatta, livssituation runtom i världen.

Couple Showing Affection

Opinionsbildning och påverkan

HBTQ på den politiska agendan

Alltför ofta saknas HBTQ-perspektiv i samhällsdebatten. Vår situation och våra hjärtefrågor blir därför nedprioriterade eller saknas helt i lagstiftning och myndighetsutövning. Vi finansierar därför projekt som syftar till att opinionsbilda och påverka kring samhällsfrågor och beslutsfattande med tydlig bäring mot livsvillkoren för HBTQ+personer, särskilt i Sverige.

Hem: Quote

"All young people, regardless of sexual orientation or identity, deserve a safe and supportive environment in which to achieve their full potential!"

Harvey Milk

Hem: Contact

Vill du eller ditt företag också bli ett regnbågshjärta?

Vår målsättning är att stiftelsen ska registreras hos Länsstyrelsen under 2022 och vi letar just nu efter företag och privatpersoner som är intresserade av att ge större ekonomiska bidrag till stiftandet.

Om du eller ditt företag är intresserade av att bidra, hör av dig!

EPOST: TOBIAS@REGNBAGSHJARTAN.SE

TELEFON: +46 (0)76 114 76 85

  • instagram
  • facebook
Hem: Instagram Widget

Vanliga frågor om stiftelsen och vårt arbete

Här får du svar på några vanliga frågor kring stiftelsen och vår verksamhet 

Hem: FAQ

Vad kommer stiftelsens pengar användas till?

Stiftelsens medel ska användas till  att belysa hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett HBTQ+perspektiv med ändamålet att främja forskning, kunskapsspridning och opinionsbildning som bidrar till att skydda och förbättra livsvillkoren för HBTQ+personer. 


All insamling och allt arbete bedrivs och finansieras utifrån en värdegrund som präglas av alla människors lika värde och får inte främja initiativ eller verksamheter som på något sätt kan anses inskränka mänskliga rättigheter, i synnerhet utifrån ett HBTQ+perspektiv.

Kan jag lita på att pengarna går till bra och rätt saker?

Alla stiftelsens medel måste användas till projekt och verksamheter som bidrar till stiftelsens ändamål och ligger i linje med vår värdegrund. Vi tycker det är centralt att verksamheten sker med full transparens och utgår därför från svensk insamlingskontrolls principer om redovisning. Bidrar man till stiftelsen ska det vara fullt möjligt att få insikt om och förstå hur bidraget kommit till nytta.

Stiftelsen avser att på sikt bedriva insamling genom 90-konto och stå under svensk insamlingskontroll.

Hur ansöker jag om bidrag från stiftelsen till min verksamhet?

Vår målsättning är att under 2021 registrera stiftelsen hos Länsstyrelsen och vi arbetar just nu för att samla in medel för stiftandet. 

För att säkerställa stiftelsens långsiktiga fortlevnad har vi en avkastningshorisont på ca 10 år initialt, med målsättningen att då förvalta 8-10 miljoner SEK. Det är svårt att ge några konkreta riktlinjer kring när vi kan börja finansiera projekt och verksamheter men kommer då öppna för ansökan via hemsidan och andra relevanta plattformar. Avsikten är att ansökningar ska bedömas av ett expertråd med relevant kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor med HBTQ+-perspektiv.

bottom of page